L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit skont l-Artikolu 91A tal-Kostituzzjoni bħala l-konsulent ewlieni tal-Gvern fi kwistjonijiet ta’ liġi u ta’ opinjoni legali. Fl-għoti ta’ pariri legali, dan l-Uffiċċju għandu l-kompitu li jaġixxi fl-interess pubbliku u li jissalvagwardja l-legalità tal-azzjoni tal-Istat u jwettaq ukoll dawk id-dmirijiet u funzjonijiet oħra li jistgħu jingħataw mill-Kostituzzjoni jew minn kwalunkwe liġi.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit mill-Att dwar l-Avukat tal-Istat (il-Kapitolu 603 tal-Liġijiet ta’ Malta) bħala aġenzija tal-gvern. L-Avukat tal-Istat igawdi minn indipendenza kostituzzjonali u mhuwiex soġġett għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ kwalunkwe persuna jew awtorità oħra fit-twettiq tal-funzjonijiet konferiti.

Links ta' malajr

OPM
Il-Ġudikatura ta' Malta
PoM
Parlament ta' Malta
Leġiżlazzjoni ta' Malta
eCourts
ECHR
Kunsill Ewropew
ECJ
Ġustizzja Ewropea
Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali
Liġi Internazzjonali Privata
Ġid komuni
Traduzzjoni.mt Logo Homepage
Traduzzjoni.mt