Sejħa għar-Reklutaġġ ta’ Trainee Lawyer

0 Comments

Data tal-għeluq il- Ħadd 26 ta’ Novembru 2023

23/12/2022

0 Comments

23/12/2022 Avvenimenti: Żjara Ministerjali (Xewqat tal-Milied)

21/12/2022

0 Comments

21/12/2022 Avvenimenti: Ħatra ta’ żewgt Imħallfin Ġodda

06/12/2022

0 Comments

06/12/2022 Qorti: Sentenza mogħtija fis-06/12/2022 Rikors numru 239/19/2 AF Patrick Spiteri v. L-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija

24/11/2022

0 Comments

24/11/2022 Avveniment: Ir-Reppublika ta’ Malta tippreżenta dikjarazzjoni tal-intervent fil-proceduri taħt l-Artiklu 63 tal-Istatut

03/10/2022

0 Comments

03/10/2022 L-Avukat tal-Istat jattendi l-ftuħ tas-sena Forense

Sejħa għar-Reklutaġġ ta’ Prokuratur Legali

0 Comments

Il-kandidati interessati jridu jissottomettu l-Curriculum Vitae u l-ittra ta’ motivazzjoni tagħhom sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 8 ta’ Marzu 2024.