19/07/2022

0 Comments

19/07/2022 Qorti: Talba għal miżura Interim minn raġel Malti li qed jikkontesta l-estradizzjoni miċħuda

21/06/2022

0 Comments

21/06/2022 Qorti: L-Att dwar iż-Żoni ta’ Żvilupp tal-Bini ma jiksirx id-drittijiet tal-bniedem, ir-regoli tal-Qorti Ewropea

18/05/2022

0 Comments

18/05/2022 Avvenimenti: Żjara Ministerjali

12/05/2022

0 Comments

12/05/2022 Qorti: Sentenza tal-ECHR dwar ilment imressaq minn Patrick Spiteri dwar it-tul inordinat tal-proċedimenti kriminali

28/04/2022

0 Comments

28/04/2022 Avvenimenti: Parteċipazzjoni fil-Ġimgħa tas-Servizz Pubbliku

27/04/2022

0 Comments

27/04/2022 Qorti: Il-Kontestazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ta’ Yorgen Fenech għar-rifjuti ta’ pleġġ miċħuda mill-imħallef Avvenimenti: Parteċipazzjoni fil-Ġimgħa tas-Servizz Pubbliku

14/04/2022

0 Comments

14/04/2022 Qorti: Talba minn BirdLife biex titwaqaff il-kaċċa tal-gamiem fir-rebbiegħa Avvenimenti: Implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Malta dwar il-Ġustizzja Diġitali 2022 – 2027

06/04/2022

0 Comments

06/04/2022 Qorti: Patrick Spiteri ma ġarrabx ksur tad-drittijiet, regoli tal-qorti kostituzzjonali

28/03/2022

0 Comments

28/03/2022 Illum it-28 ta’ Marzu 2022, l-Avukat tal-Istat Dr Christopher Soler kien preżenti għat-teħid tal-ġurament tal-kariga ta’ Dr Robert Abela hekk kif ħa l-ġurament bħala Prim Ministru ta’ Malta f’ċerimonja ppreseduta mill-President ta’ Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr George Vella. Kienu preżenti wkoll, l-Onor. Prim Imħallef Dr Mark Chetcuti, is-Segretarju Permanenti Prinċipali s-Sur Mario Cutajar u […]

01/03/2022

0 Comments

01/03/2022 Qorti: Id-drittijiet ta’ Yorgen Fenech f’detenzjoni ma nkisrux, il-qorti Ewopea tiddikjara