Sejħa għar-Reklutaġġ ta’ Prokuratur Legali

0 Comments

Il-kandidati interessati jridu jissottomettu l-Curriculum Vitae u l-ittra ta’ motivazzjoni tagħhom sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 8 ta’ Marzu 2024.

Skip to content