Author picture

Dott. Kimberly Zarb iggradwat b’Dottorat fil-Liġi mill-Università ta’ Malta fl-2015 u ġiet ammessa fl-avukatura fl-2016. Hija pproċediet biex tikseb il-lawrja ta’ Master of Laws tagħha b’Distinzjoni fil-Liġi Marittima Internazzjonali, mogħti mill-IMO International Maritime Law Institute (IMLI) u ngħatat il-Premju Comité Maritime International (CMI) għall-Aqwa Prestazzjoni Ġenerali.

Kim ingħaqdet mal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat fl-2022, wara li pprattikat litigazzjoni ċivili u kummerċjali fis-settur privat. Qabel kienet serviet ukoll bħala Kaptan (Uffiċjal Legali) fil-Forzi Armati ta’ Malta għal aktar minn ħames snin.

Kim tifforma parti mill-Unità tal-Leġiżlazzjoni u twettaq reviżjoni tal-leġiżlazzjoni primarja u sussidjarja filwaqt li tipprovdi gwida dwar il-proċess tal-abbozzar meta jkun meħtieġ. Id-dmirijiet tagħha jinkludu wkoll l-iskrutinju tad-dokumentazzjoni qabel is-sottomissjoni lill-Uffiċċju tal-Kabinett.