Author picture

Dr Maurizio Cordina gradwat dottorat fil-Liġi fl-2006 u kiseb il-mandat professjonali tiegħu fl-2008. Dik l-istess sena Maurizio ngħaqad mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn qatta’ ħames snin jaħdem bħala prosekutur pubbliku fit-Taqsima tal-Liġi Kriminali, u sussegwentement mar joqgħod għat-Taqsima tal-Liġi Ċivili fejn kompla jispeċjalizza prinċipalment fil-liġi kriminali u kostituzzjonali.

Maurizio rrappreżenta lil Malta f’diversi gruppi ta’ ħidma u konferenzi kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f’dak tal-Kunsill tal-Ewropa, b’mod partikolari fil-Kumitat ta’ Esperti DH-SYSC dwar is-sistema tal-KEDB u l-Kumitat Ewropew dwar il-Kooperazzjoni Legali (CDCJ). Matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE fl-2017, Maurizio nħatar bħala bandiera ta’ Malta fil-Grupp ta’ Ħidma għal Direttiva dwar kuntratti għall-provvista ta’ kontenut diġitali.

Wara li nħoloq l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, Maurizio ġie promoss għall-Assistent Avukat tal-Istat fl-2021 u issa huwa jmexxi tim ta’ ħames avukati, li jservu diversi Ministeri u dipartimenti u entitajiet affiljati. B’mod partikolari matul dawn l-aħħar snin, Maurizio kompla juża l-esperjenza estensiva tiegħu f’każijiet ta’ profil għoli relatati ma’ reati serji.