Messaġġi elettroniċi, inkluża l-posta elettronika (posta elettronika), jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwu/i msemmija fil-komunikazzjoni rispettiva. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub m’għandekx ixxerred, tibgħat, tibgħat, tibgħat, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-posta elettronika u/jew l-annessi li tirċievi. Jekk irċevejt messaġġ elettroniku u/jew komunikazzjoni bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u b’mod permanenti ħassar kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tal-konsenja, u l-integrità tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha viruses. L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà li tirriżulta mill-użu mhux awtorizzat ta’ kwalunkwe komunikazzjoni elettronika.