Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utent tagħna u ma niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tagħmilx dan b’mod volontarju.

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir. Nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtina l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Kif nipproċessaw ‘data’ personali?

1. Formoli Elettroniċi

Nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess tas-sottomissjoni tal-formoli permezz tas-sit web, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta skont il-każ. F’każijiet bħal dawn, is-sit web jintuża bħala Interfaċċa tal-Utent u l-informazzjoni li tinsab permezz tal-formoli tiġi sottomessa għall-ipproċessar lill-Ministeru, id-Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta. F’dan il-każ, għandu japplika l-perijodu taż-żamma tas-servizz inkwistjoni.

2. Formoli Elettroniċi

Is-server tal-web iżomm logs limitati dwar l-indirizzi tal-IP jew il-post fejn jinsab il-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għal skopijiet ta’ amministrazzjoni tas-sistemi u ta’ sejbien ta’ soluzzjonijiet. Ma nużawx il-logs tal-indirizzi tal-IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġiba tiegħek fuq is-sit tagħna.

3. e-ID

Tista’ wkoll tawtentika permezz ta’ faċilitajiet ipprovduti mill-Awtoritajiet Ċentrali, bħall-użu tal-kont tal-eID tiegħek, f’każijiet bħal dawn, il-kredenzjali tal-awtentikazzjoni se jkunu limitati għas-sessjoni attwali permezz tal-brawżer tal-web tiegħek.

4. Kuntatt u Għidilna X’Taħseb

Meta jużaw il-faċilitajiet online ta’ dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għall-finijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha pprovduta fil-formola ta’ Kuntatt/Feedback se tiġi pproċessata wara l-għoti tal-kunsens tiegħek.

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ data li s-sit jittrasferixxi lill-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni oħra, qed tiġi ggwidat biex iżżur il-Politika tagħna dwar il-Cookies.

Id-Drittijiet Tiegħek

Bħala individwu tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-data miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward ta’ din id-data, jekk hemm, miżmuma minna, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat it-talba tiegħek lill-kontrollur tad-data xieraq permezz tal-paġna ta’ Kuntatt U fis-sit web.

Għalkemm se jsiru l-isforzi raġonevoli kollha biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinfurmana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-data personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhijiex preċiża, tista’ titlob rettifika ta’ tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F’każ li ma tkunx sodisfatt bl-eżitu tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data,. żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta’ kuntatt.

Biex nagħtuk servizz aħjar, is-sit tagħna jista’ jikkonnettjak ma’ għadd ta’ links ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji lokali u internazzjonali oħra. Meta tikkonnettja ma’ siti web oħra bħal dawn ma tibqax soġġetta għal din il-politika iżda għall-politika ta’ privatezza tas-sit il-ġdid.

Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura t-trażmissjoni sigura tad-data personali tiegħek. Għandek tkun tista’ tara s-simbolu tal-padlock fil-bar tal-istatus tal-qasam tal-indirizz tal-brawżer. L-indirizz tal-URL se jibda wkoll b’https://depicting paġna web sigura. Il-SSL tapplika kriptaġġ bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tiġi kriptata jew imxerrda u mbagħad dekriptata jew mhux imfarrkin fit-tarf riċeventi. Dan jiżgura li d-data ma tkunx tista’ tinqara matul it-trażmissjoni.

Jekk ikun hemm xi bidliet f’din il-politika ta’ privatezza, aħna se nissostitwixxu din il-paġna b’verżjoni aġġornata. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Politika dwar il-Privatezza” fi kwalunkwe ħin li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun taf bi kwalunkwe tibdil li jista’ jseħħ minn żmien għal żmien.

Kwalunkwe kumment jew suġġeriment li jista’ jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal kwalità aħjar tas-servizz jintlaqgħu tajjeb u jiġu apprezzati ħafna.

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Ministeru jista’ jiġi kkuntattjat fuq dpo.justice@gov.mt