28/03/2022

Illum it-28 ta’ Marzu 2022, l-Avukat tal-Istat Dr Christopher Soler kien preżenti għat-teħid tal-ġurament tal-kariga ta’ Dr Robert Abela hekk kif ħa l-ġurament bħala Prim Ministru ta’ Malta f’ċerimonja ppreseduta mill-President ta’ Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr George Vella. Kienu preżenti wkoll, l-Onor. Prim Imħallef Dr Mark Chetcuti, is-Segretarju Permanenti Prinċipali s-Sur Mario Cutajar u l-membri tal-familja ta’ Dr Abela.

Skip to content