L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit skont l-Artikolu 91A tal-Kostituzzjoni bħala l-konsulent prinċipali tal-Gvern fi kwistjonijiet ta ’liġi u opinjoni legali. Hija għandha l-kompitu li taġixxi fl-interess pubbliku u li tissalvagwardja l-legalità tal-azzjoni tal-Istat u twettaq ukoll dawk id-dmirijiet u l-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jingħataw mill-Kostituzzjoni jew minn kwalunkwe liġi.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit mill-Att dwar l-Avukat tal-Istat (il-Kapitolu 603 tal-Liġijiet ta’ Malta) bħala aġenzija tal-gvern. L-Avukat tal-Istat igawdi minn indipendenza kostituzzjonali u mhuwiex soġġett għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ kwalunkwe persuna jew awtorità oħra fit-twettiq tal-funzjonijiet konferiti.