20/09/2023

Osservazzjonijiet orali ta’ Malta fil-kawża dwar l- “Indikazzjonijiet ta’ ġenoċidju skont il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u r-Repressjoni tal-Kriminalità” (l-Ukraina vs Il-Federazzjoni Russa)

L-Avukat tal-Istat ippreżenta s-sottomissjonijiet ta’ Malta fir-rigward tal-oġġezzjonijiet preliminari mressqa mill-Federazzjoni Russa quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja. L-argumenti prinċipali fis-sottomissjonijiet orali ta’ Malta trattaw “ir-rabta bejn l-interpretazzjoni tal-kelma “twettiq” u n-natura inerenti tan-normi tal-jus cogens”.

L-osservazzjonijiet orali ta ’Malta, mogħtija minn Dr. Christopher Soler, jistgħu jiġu segwiti fuq is- sit elettroniku tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja.Skip to content