Author picture

Dott. Claudia Desira ggradwat mill-Università ta’ Malta b’Master of Advocacy fl-2020. Hija kisbet il-warrant fl-2021.

Claudia ngħaqdet mal-Legislation Unit fi ħdan l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat fl-2022 wara li pprattikat litigazzjoni fis-settur privat.

Hija ħadmet ukoll għal żmien qasir bħala Junior Legal Officer fl-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) fejn kienet primarjament inkarigata mil-litigazzjoni kif ukoll tagħti pariri dwar każijiet ta’ ħtif u fuq kwistjonijiet ta’ manteniment.

Claudia taħdem mill-qrib ma’ avukati oħra u tagħmel reviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni primarja u sussidjarja u noti ta’ spjegazzjoni, filwaqt li tivverifika wkoll id-dokumentazzjoni li tkun meħtieġa li tiġi ppreżentata lill-Uffiċċju tal-Kabinett.