07/06/2023

0 Comments

07/06/2023 Qorti: Il-Qorti tiċħad il-każ ta’ ksur tad-drittijiet tal-Electrogas.

31/05/2023

0 Comments

31/05/2023 Qorti: Sentenza mogħtija fil-31/05/2023 fir-rigward ta 15/2015 Ir-Repubblika ta’ Malta vs Brian Godfrey Bartolo

31/05/2023

0 Comments

31/05/2023 Qorti: Sentenza mogħtija fil-31/05/2023 fir-rigward tar-Rikors numru 14/2015 MH Ir-Repubblika ta’ Malta vs Brian Godfrey Bartolo

31/05/2023

0 Comments

31/05/2023 Qorti: Sentenza mogħtija fil-31/05/2023 fir-rigward tar-Rikors Guramentat Nru: 57/2021 AF Godwin Farrugia v. Avukat tal-Istat u Il-Kummissarju tal-Pulizija

31/05/2023

0 Comments

31/05/2023 Qorti: Sentenza mogħtija fil-31/05/2023 fir-rigward tar-Rikors numru 472/2022/2 AJD Repubblika (VO 1670) v. Avukat tal-Istat

02/05/2023

0 Comments

02/05/2023 Avvenimenti: L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat se jkun qed jipparteċipa fil-Ġimgħa tas-Servizz Pubbliku bejn 10 u 12 ta’ Mejju..

23/03/2023

0 Comments

23/03/2023 Avvenimenti: Il-President George Vella żar il-kumpanija TILDE f’Riga li hija waħda mill-imsieħba ewlenin fil- NLTP Project

15/02/2023

0 Comments

15/02/2023 Avvenimenti: Il- Kummissjoni Ewropea ser tagħti pariri lil Malta dwar it-titjib tal-operat fi ħdan l-uffiċċji tal-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali

15/02/2023

0 Comments

15/02/2023 Avvenimenti: Proġett relatat mal-organizzazzjoni tal-uffiċini tal-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat Agħfas hawn għal aktar informazzjoni.

09/02/2023

0 Comments

09/02/2023 Avvenimenti: Ħatra ta’ erba’ maġistrat ġodda